Styrelsen

Vår styrelse

Swegreens styrelse består av sex ledamöter.

Styrelsens arbete

Styrelsen väljs av årsstämman. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år. Utöver att svara för bolagets organisation och förvaltning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i strategiska frågor.

Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse för koncernen såsom:
- fastställande av arbetsordning och VD-instruktion
- fastställande av strategiplaner och policies
- beslut om större investeringar i nya projekt
- fastställande av affärs- och lönsamhetsmål

Marcus Petersson

Ordförande
Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1970
 • Serieentreprenör.
 • Grundare av First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja med över en miljon gäster om året.
 • Har även grundat flera bolag inom fastighets- och äventyrsbranschen.
 • Hög kompetens inom produktutveckling och teknisk implementering. Största privata ägaren i Swegreen tillsammans med Pierre Mohlin.
 • Arbetar heltid på Swegreen med titeln Technical Executive.

Pierre Mohlin

Ledamot
Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1971
 • Serieentreprenör.
 • Grundare av First Camp, Skandinaviens ledande campingkedja med över en miljon gäster om året.
 • Har även grundat flera bolag inom mode-, vin- och fastighetsbranschen.
 • Hög kompetens inom finans, strategi och företagsutveckling (MBA).
 • Största privata ägaren i Swegreen tillsammans med Marcus Petersson.
 • Arbetar heltid som vd på Swegreen.

Bo-Wilhelm Horndahl

Ledamot
Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1977
 • Serieentreprenör.
 • Grundare av och vd på det internationella inredningsbolaget Newport, med flertalet fysiska butiker och en e-handel i stark tillväxt. Newport är Nordens snabbast växande bolag i segmentet av högkvalitativ inredning.
 • Grundare av och vd på Supékort, Nordens största gåvokortsbolag.

Jan Johansson

Ledamot
Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1955
 • Tidigare vd för Oatly och Iittala Group Sweden.
 • Lång erfarenhet av retailbranschen med flertalet vd-poster.
 • Rådgivare, som styrelseledamot eller konsult, för ledningsgrupper och styrelser i strategiska projekt – främst inom detaljhandeln och konsumentbranschen.
 • Driver vd-nätverk för cirka 80 chefer inom svensk detaljhandel.

Mikael Lindblom

Ledamot
Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1972
 • Serieentreprenör och affärängel.
 • Ankarinvesterare och aktiv i bolagen Medius och Einride (s.k. dollarenhörningar).
 • Grundare och tidigare vd för bolaget Medius, globalt ledande inom molnlösningar för fakturaautomation.
 • Investerare och utvecklare av hållbara teknikföretag med potential att bli globalt ledande i sin bransch.
 • Ägare och aktiv styrelsemedlem i bolagen: Litium, Swegreen, Radinn, Einride, Geselle, Medius.
 • Ängelinvesterare i logistikbolaget Airmee, ett internationellt nätverk av sorteringsanläggningar, distributionsnav och transportörer.