Free cookie consent management tool by TermsFeed

2 JUN 2022

Swegreen deltar i omställningsprojekt

För att öka takten i den gröna omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. Swegreen är en av 50 aktörer som samlas i satsningen Circla, som fokuserar på att genom samverkan lägga grunden för en storskalig hållbar omställning av industrin.

Hållbarhet är en komplex fråga och den gröna omställningen kan inte genomföras isolerat av aktörer som individer, företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs ett närmare samarbete och att hela samhället arbetar med återanvändning och -vinning. Men det krävs också att vi ställer om till cirkulära lösningar. Målsättningen med Circla-samarbetet, där 50 aktörer från olika branscher deltar, är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

Höjer kompetensen

– Circla möjliggör för oss att ta ytterligare ett steg mot en mer hållbar produktionsmodell samt att vi höjer vår kunskap och kompetens i saker som exempelvis hanteringen av vårt bevattning- och näringssystem i våra butiksodlingar, säger innovation- och forskningschef Sepehr Mousavi som är projektledare för Circla från Swegreens sida.

Projektet syftar delvis till att Sverige ska fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samarbete kan verka för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbarhet och informationsdelning kommer projektet möjliggöra en mer hållbar produktion och konsumtion. Fokus ska ligga på en ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Projektet ska pågå i flera år där resultat och kunskap löpande kommer att spridas brett för att konsumenter ska få mer kunskap om hållbara val, men även för att främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

Närings- och vattenlabb

I projektet kommer det att bland annat att forskas kring värdekedjor för olika material, allt från träd och metaller till plast och byggmaterial. Vi på Swegreen kommer att samarbeta med duktiga forskare från Mälardalen universitet och forskningsinstitutet RISE med fokus på näring. Vi kommer bland annat att titta på spårbarhet av näring i jordbruk, möjligheter för 100% cirkulära system för näringshantering och även näringsåtervinning, säger Sepehr Mousavi och fortsätter:

– Vi kommer att ha en doktorand och forskare från Mälardalens universitet på plats hos oss genom projektet. Vi håller på att bygga ett närings- och vattenlabb i vår forskningsanläggning i Stockholm, men även en testbädd för validering av vår modell - i samarbete med Mälardalens universitet och flera vattenverk som är partners i projektet.

Om Circla

Circla är en nationell satsning med projekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens universitet, Svenskt Trä och Ragn-Sells

Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher.

I projektet, som kommer att pågå under tre år, medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor. Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.