Free cookie consent management tool by TermsFeed

17 MAJ 2023

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien erkänner Swegreens AIFOOD projekt som ett toppforskningsprojekt i Sverige på IVA 100-listan

Swegreen, en ledande innovatör inom hållbar livsmedelsproduktion, är stolt över att meddela att vårt AIFOOD-projekt har inkluderats på den prestigefyllda ’IVA 100’ listan av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. IVA 100 listan, som presenterades den 10 maj 2023, belyser forskningsprojekt med betydande inverkan och samhällsrelevans genomförda av svenska lärosäten. Årets lista fokuserar på temat "Teknik i mänsklighetens tjänst" och behandlar specifikt klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Swegreen spelade en central roll i klustret för AIFOOD projektet, som leddes av Mälardalens högskola och finansierades av Vinnova. AIFOOD, förkortning för AI för hållbar livsmedelsproduktion från odling till gaffel, fokuserade på tillämpningen av artificiell intelligens inom vertikal odling och omfattade hela produktionskedjan från produktionsenheter till slutkonsumenten. Under en tvåårsperiod samarbetade Mälardalens Universitet, Research Institutes of Sweden, Sweco, Areim, Bjerking, ICA Focus, Paul Taylor Lanthandel och Swegreen för att utveckla AI baserade lösningar med syfte att främja hållbarhet och klimatpåverkan i samband med hyperloka livsmedelsproduktion.

Marianne Dicander Alexandersson, IVA-ledamot och ordförande för styrgruppen, uttryckte sin beundran för den exceptionella forskningen som bedrivs i Sverige och sa: "IVA:s urvalskommitté har valt ut de mest lovande forskningsprojekten för året som bedöms ha stor potential till affärs- och samhällsnytta."

Dr. Baran Çürüklü, forskare inom artificiell intelligens vid Mälardalens Universitet och projektledare för AIFOOD, betonade vikten av den symbiotiska relationen mellan vertikala odlingar och värdbyggnader för att uppnå optimal energi- och resurseffektivitet. Denna framgångsrika implementering av AI-teknik har bidragit till att förbättra hållbarheten och klimatpåverkan av hyperlokal livsmedelsproduktion. Dr. Çürüklü underströk AI:s roll som en möjliggörande faktor för att skala upp och utveckla innovationer och uttryckte sin entusiasm över AIFOOD:s erkännande på IVA 100-listan.

"Projektet AIFOOD har hjälpt oss att införa kritiska nya AI-funktioner i våra verksamheter och de innovativa odlingsenheterna. Vi har gjort betydande genombrott inom vårt AI-styrda näringshanteringssystem samt datavisualisering, övervakning och styrning av symbios och energiutbyte med värdbyggnader och -fastigheter. Jag vill uttrycka min tacksamhet till MDU-teamet för deras professionella insatser, alla våra projektpartners samt till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för deras stöd i att möjliggöra banbrytande innovationer och främja global konkurrenskraft för svenska små och medelstora företag och startups genom initiativ som 'AI i klimatets tjänst' utlysningen.", säger Sepehr Mousavi, Swegreens Chief Innovation Officer.

Länk till meddelandet: https://www.iva.se/det-iva-gor/utmarkelser/ivas-100-lista/ai-for-hallbar-matproduktion-fran-odling-till-gaffel/

För ytterligare information eller förfrågningar från media, vänligen kontakta:
Sepehr Mousavi
Chief Innovation Officer, Swegreen
sepehr.mousavi@swegreen.se

Dr. Baran Çürüklü
Universitetslektor och AIFOOD Projektledare, MDU
baran.curuklu@mdu.se

Caroline Martnell
Koordinator - Forskning, utbildning och innovation, IVA
caroline.martnell@iva.se